Usługa

Hartowanie


HARTOWANIE

Oferujemy Państwu hartowanie, które odbywa się poprzez nagrzewanie w piecach oporowo- komorowych i chłodzenie w kąpielach olejowych, w wannie hartowniczej o wymiarach 1400 x 1000 x 1000.

Typy pieców: POK – 70, POK – 73, POK – 75, są to piece uniwersalne przeznaczone do przeprowadzania procesów obróbki cieplnej przy produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Piece te służą do nagrzewania i wygrzewania wsadów metalowych, różnej wielkości o różnych kształtach do temperatury max. 1000ºC w atmosferze utleniającej powietrze, np.: podgrzewania przed hartowaniem, wyżarzania, odpuszczania i ulepszania cieplnego.

POK -70 – moc znamionowa kW 12, moc elementów grzejnych kW 12, napięcie znamionowe V 3x380, temperatura znamionowa ºC 1000.

Wymiary komory grzejnej: 340x230x640 mm.

Wymiary użytkowe komory grzejnej: 250x150x500

Wymiary okna wsadowego: 300x200

Wymiary zewnętrzne pieca: 1190x1750x1600

POK- 73– moc znamionowa kW 45, moc elementów grzejnych kW 45, napięcie znamionowe V 3x380, temperatura znamionowa ºC 1000.

Wymiary komory grzejnej: 740x540x1200 mm.

Wymiary użytkowe komory grzejnej: 600x450x1000

Wymiary okna wsadowego: 680x500

Wymiary zewnętrzne pieca: 1640x2330x2250

POK – 75 – moc znamionowa kW 100,6 moc elementów grzejnych kW 100, napięcie znamionowe V 3x380, temperatura znamionowa ºC 1000.

Wymiary komory grzejnej: 1260x810x2000 mm.

Wymiary użytkowe komory grzejnej: 1100x650x1700

Wymiary okna wsadowego: 1200x750

Wymiary zewnętrzne pieca: 2170x2850x3470