Usługa

Obróbka plastyczna


OBRÓBKA PLASTYCZNA

W Naszej Firmie obróbka plastyczna do modyfikacji stali i metali wykonywana jest za pomocą niezawodnych maszyn i nowoczesnej technologii CNC. Cały proces produkcyjny jest zautomatyzowany, każde zlecenie wykonywane precyzyjnie i zgodnie z zaleceniami naszych klientów. Firma wykonuje obróbkę blach ze stali czarnej , nierdzewnej, aluminium i  innych materiałów. Podczas obróbki plastycznej dochodzi do stopniowej zmiany wymiarów, kształtów lub innych cech obrabianego obiektu. Cały proces przeprowadzany jest pod kontrolą i pozwala na uzyskanie pożądanych kształtów, przy czym dany przedmiot nie traci swoich właściwości technicznych i funkcjonalnych.

Obróbkę plastyczną w zależności od temperatury wykonujemy na gorąca, półgorąco i zimno. Uzyskując  odkształcenia danych materiałów przez:

 • walcowanie,
 • gięcie,
 • spęczanie.

Hydrauliczna prasa krawędziowa:

Prace wykonywane są za pomocą krawędziarki z systemem hydraulicznym sterowanym za pomocą serwomechanizmów, które sprawiają, że tłok na każdym końcu suwaka osiąga zaprogramowane położenie ustawione w systemie sterowania Touch-B . To zapewnia prawidłowy kąt gięcia pod stemplem. Prasa wyposażona jest w urządzenie do kompensacji ugięcia, które składa się z dwóch rzędów klinów. Elementy są obrabiane i wykończone po dokonaniu pomiarów geometrycznych pomiędzy belką i dolną ramą. Natomiast zderzak umożliwia ustawianie głębokości (oś X) i wysokości (oś R) wg  dwóch standardowych palców zderzaka tylnego, co zapewnia dodatkową elastyczność ustawień w postaci przesuwania zderzaków przy pomocy silnika elektrycznego.

Specyfikacja techniczna:

 • Typ 400/40.
 • Siła nacisku - 4.000 kN.
 • Długość robocza gięcia  A – 4.000 mm.
 • Odległość między kolumnami  B – 3.150 mm.
 • Skok belki  C – 300 mm.

Walcarka:

Gięcie w naszej firmie wykonujemy przy pomocy 4- walcowej walcarki do blach typu EVO stosowanej do:

 • Podginania – czyli podginania końców blach.
 • Zaokrąglenia - czyli gięcia blach do postaci elementów cylindrycznych / segmentów stożkowych.
 • Tłoczenia - czyli tłoczenia blach do postaci elementów stożkowych  / segmentów stożkowych.
 • Kalibracja (ponownego walcowania) – czyli wyrównania średnicy spawanego elementu obrabianego na całym jego obwodzie. Rozmiar nieszlifowanych szwów spawalniczych wynosi 3 mm po obu stronach.